Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

de rigueur /dəri'gɜ:[r]/  

  • Tính từ
    (tiếng Pháp)
    được đòi hỏi theo nghi thức, bắt buộc theo nghi thức
    trong một lễ cưới theo nghi thức, lọai mũ ấy là bắt buộc phải đội đấy