Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

day-to-day /deitə'dei/  

 • Tính từ
  (thuộc ngữ)
  từng ngày một
  tôi đã tổ chức việc lau dọn nhà cửa từng ngày một cho đến khi người lau dọn thường ngày trở lại
  hằng ngày
  bà ta chăm lo công việc quản trị hằng ngày