Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

day ticket /'dei,tikit/  

  • Danh từ
    vé khứ hồi có giá trị một ngày