Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • ngày nghỉ
    tôi làm việc từ thứ ba đến thứ bảy, chủ nhật và thứ hai là ngày nghỉ của tôi