Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dastardly /'dæstədli/  

  • Tính từ
    hèn nhát
    đê tiện, ném đá giấu tay