Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

darkness /'dɑ:knis/  

 • Danh từ
  bóng tối
  the room was incomplete darkness
  gian phòng hoàn toàn chìm trong bóng tối
  sẫm màu
  sự ngăm ngăm đen (da người)
  sự bí mật, sự kín; sự khó hiểu
  sự u ám, sự buồn thảm
  sự xấu xa