Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người táo bạo, người liều lĩnh
    xem dare