Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

danger-signal /'deindʤə,signl/  

  • Danh từ
    tín hiệu "nguy hiểm" ; (ngành đường sắt) tín hiệu "ngừng lại"