Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

damage control /'dæmidʤkən'troul/  

  • Danh từ
    (kỹ thuật) công việc sửa chữa từng bộ phận (máy)