Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kỹ thuật)
    máy in bánh xe hoa cúc, máy in dùng nan (hoa) chữ