Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự quan tâm hời hợt
  His dabbling in philosophy
  việc anh ta quan tâm hời hợt tới triết học
  hiểu biết qua loa
  He has only a dabbling of french
  Nó chỉ có một ít hiểu biết qua loa về tiếng Pháp