Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    giống như nệm, mềm, êm
    có nệm
    dùng làm nệm