Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều curriculums, curricula)
  chương trình giảng dạy
  is English on your school's curriculum?
  trong chương trình giảng dạy ở trường bạn có môn tiếng Anh không?

  * Các từ tương tự:
  curriculum vitae