Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

curiousness /'kjuəriəsnis/  

  • Danh từ
    tính ham biết, tính muốn tìm biết
    tính tò mò
    tính kỳ lạ, tính kỳ dị, tính lạ lùng