Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cullender /'kʌlində/  

  • Danh từ
    cái chao (dụng cụ nhà bếp)