Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cổ tay áo (áo sơ mi, áo vét)
  (từ Mỹ) (cách viết khác turn up) gấu quần vén lên
  cuffs
  (số nhiều) (tiếng lóng) (như handcuffs)
  off the cuff
  thiếu suy nghĩ, thiếu chuẩn bị
  make a remark off the cuff
  đưa ra một nhận xét thiếu suy nghĩ
  câu nói đùa thiếu suy nghĩ
  Động từ
  bợp vào đầu (ai); bạt tai (ai)
  Danh từ
  cái bợp vào đầu, cú bạt tai

  * Các từ tương tự:
  cuff-link