Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  dùi cui, gậy tày
  take up the cudgel for (on behalf of) somebody (something)
  [bắt đầu] bảo vệ (bênh vực) một cách mạnh mẽ
  Động từ
  (-ll-, từ Mỹ -l-)
  đánh bằng dùi cui
  cudgel one's brains
  vắt óc suy nghĩ, nghĩ nát óc
  tôi nghĩ nát óc mà không nhớ ra tên ông ta