Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    độc ác, dữ tợn, hung ác, ác nghiệt, tàn ác, tàn bạo, tàn nhẫn