Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

crinkle /'kriŋgkl/  

 • Danh từ
  nếp nhăn, nếp nhàu
  Động từ
  (+ up)
  [làm cho] có nếp nhăn, [làm cho] có nếp nhàu
  lá quăn queo của cây chết