Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (động vật)
  con dế mèn
  the chirping of a cricket
  tiếng dế kêu
  Danh từ
  (thể thao)
  môn cricket
  a cricket match
  trận đấu cricket
  not cricket
  (từ Anh, tiếng lóng, cũ)
  không ngay thẳng, không chính trực
  you can't do it without telling himit just isn't cricket
  anh không thể làm cái đó mà không báo cho nó biết, như vậy thật là không ngay thẳng

  * Các từ tương tự:
  cricketeer, cricketer