Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  có tiêu ngữ
  crested notepaper
  giấy viết thư có tiêu ngữ
  có mào (trong tên động vật, chủ yếu là tên chim)
  a crested bird
  con chim có mào
  the great crested grebe
  chim lặn lớn có mào