Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

crescendo /kri'∫endəʊ/  

 • Tính từ, Phó từ
  (âm nhạc)
  mạnh dần
  a crescendo passage
  đoạn nhạc mạnh dần
  Danh từ
  (số nhiều crescendos)
  (âm nhạc) sự mạnh dần
  đỉnh cao
  chiến dịch quảng cáo đã đạt đỉnh cao vào dịp Giáng sinh