Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

creditable /'kreditəbl/  

 • Tính từ
  đáng khen; đáng ca ngợi, làm vẻ vang
  creditable progress
  sự tiến bộ đáng khen

  * Các từ tương tự:
  creditableness