Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  có nhiều kem
  a creamy yogurt
  món sữa chua có nhiều kem
  mượt như kem; mịn như kem
  xà phòng mịn như kem