Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  cót két
  a creaky floor-board
  tấm ván sàn kêu cót két
  chính sách của chính phủ xem ra có phần rệu rạo