Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cracker /'krækə[r]/  

 • Danh từ
  bánh quy giòn
  pháo (để đốt)
  (cách viết khác Christmas cracker)
  (Anh, khẩu ngữ, khen ngợi) cô gái hấp dẫn, chị phụ nữ hấp dẫn
  crackers
  (số nhiều) như nut-crackers

  * Các từ tương tự:
  crackers