Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cowardliness /'kauədlinis/  

  • Danh từ
    tính nhát gan, tính nhút nhát; tính hèn nhát