Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

covenanter /'kʌvinəntə/  

  • Danh từ
    người ký hiệp ước, người thoả thuận