Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

covenant /'kʌvənənt/  

 • Danh từ
  thỏa ước
  lời hứa đóng góp đều đặn (cho một tổ chức từ thiện…)
  Động từ
  thỏa thuận, giao ước
  tôi giao ước với họ là sẽ trả 100 bảng mỗi năm

  * Các từ tương tự:
  covenantal, covenantally, covenanted, covenantee, covenanter, covenantor