Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

courteousness /'kə:tjəsnis/  

  • Danh từ
    sự lịch sự, sự nhã nhặn