Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    giày cao gót (đàn bà)