Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

coup de grâce /'ku:dəgrɑ:s/  /'ku:dəgræs/

  • (Pháp) (số nhiều coups de grâce)
    đòn kết liễu