Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (từ Mỹ coupe) xe hơi hai chỗ ngồi
    xe ngựa hai chỗ ngồi