Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (số nhiều coups /ku:z/) (tiếng Pháp)
  cú, việc làm táo bạo thành công
  make a coup
  làm một cú táo bạo thành công
  (cách viết khác Pháp coup d'e'tat) cuộc đảo chính

  * Các từ tương tự:
  coup d'état, coup d'état, coup d'oeil, coup de grâce, coup de main, coup de theâtre, coupe, coupé, couplant film