Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cosmetic surgery /kɒz,metik'sɜ:dʒəri/  

  • phẩu thuật thẩm mỹ