Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cooperage /'ku:pəridʤ/  

  • Danh từ
    nghề đóng thùng
    xưởng đóng thùng