Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

contortedness /kən'tɔ:tidnis/  

  • Danh từ
    sự vặn vẹo
    sự méo mó