Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

consonant /'kɒnsənənt/  

 • Danh từ
  (ngôn ngữ)
  phụ âm
  Tính từ
  consonant with something
  phù hợp với
  behaving with a dignity consonant with his rank
  xử sự với một vẻ đàng hoàng phù hợp với địa vị của ông ta

  * Các từ tương tự:
  consonant articulation, consonantal, consonantally, consonantly