Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conquerableness /'kɔɳkərəblnis/  

  • Danh từ
    tính có thể bị xâm chiếm
    tính có thể chinh phục được, tính có thể chế ngự được