Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (Anh, lóng)
  mũi
  Động từ
  conk out
  (khẩu ngữ)
  hỏng, ngừng chạy (máy móc…)
  ngủ thiếp đi, ngất xỉu đi, chết
  ông nội thường ngủ thiếp đi một tiếng đồng hồ sau bữa cơm trưa

  * Các từ tương tự:
  conker, conkers, conky