Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

concourse /'kɒŋkɔ:s/  

 • Danh từ
  phòng đợi; bãi đợi (ở nhà ga…)
  the ticket office is at the rear of the station concourse
  quầy bán vé ở phía sau sân đợi nhà ga
  sự tụ tập; đám đông
  a vast concourse of pilgrims
  đám đông người hành hương