Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

commiserate /kə'mizəreit/  

  • Động từ
    thương hại, ái ngại, động lòng trắc ẩn
    tôi ái ngại cho cô ta về việc cô mất việc làm