Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cái lược
  sự chải đầu
  your hair needs a [good] comb
  tóc bạn cần được chải cho tử tế
  bàn chải len
  như honeycomb
  mào (gà)
  with a fine-tooth comb
  Động từ
  chải
  đừng quên chải tóc trước khi đi ra ngoài đấy!
  chải len để đưa vào sản xuất
  lùng sục
  cảnh sát lùng sục khu rừng để tìm mấy đứa trẻ mất tích
  comb something out
  chải cho hết rối (tóc)
  comb something out [of something]
  chải cho sạch (bùn đất… bám vào)
  chị ta chải lông chó cho sạch bùn
  thải bỏ (người, vật vô dụng)

  * Các từ tương tự:
  comb-honey, comb-out, combat, combatant, combative, combatively, combativeness, combe, comber