Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

colourful /'kʌləfəl/  

 • Tính từ
  (từ Mỹ colorful)
  nhiều màu sắc
  colourful material
  vải nhiều màu sắc, vải sặc sỡ
  sôi nổi, sống động
  a colourful life
  cuộc đời sôi nổi
  a colourful period of history
  một thời kỳ lịch sử sống động