Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  va, đụng
  xe buýt rẽ thì va phải một chiếc xe tải
  xe buýt và xe tải đụng nhau
  va chạm, xung đột
  quyền lợi của hai nước va chạm nhau