Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cobblers /'kɒbləz/  

  • Danh từ
    (động từ số ít)
    điều vô nghĩa, chuyện vớ vẩn
    what a load of [old] cobblers!
    Thật là cả một đống chuyện vớ vẩn!