Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

coast-defence /'koust,difens/  

  • Danh từ
    sự bảo vệ miềm ven biển; sự tuần phòng bờ biển