Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

co-defendant /koudi'fendənt/  

  • Danh từ
    (pháp lý) người cùng bị kiện