Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

clueless /'klu:lis/  

  • Tính từ
    ngốc nghếch; bất tài