Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự dọn quang
  slum clearance
  sự dọn quang (giải tỏa) nhà ổ chuột
  (thể thao) cú phát bóng ra xa khung thành
  khoảng hở
  khỏang hở phía trên không được là bao đối với các xe lớn qua cầu này
  giấy phép; sự cho phép
  get clearance for take-off
  được phép cất cánh
  sự chuyển (séc) qua ngân hàng hối đoái

  * Các từ tương tự:
  clearance sale